Vremenska prognoza za jul

Vremenska prognoza za jul 2013 godine predviđa nešto topliji mesec sa manje padavina u odnosu na višegodišnji prosek. Ali temperature neće puno odstupati od onih uobičajenih za ovo doba godine. Tako da možemo očekivati pravo leto jer će srednje julske temperature biti više a količine padavina malo manje ali u granicama višegodišnjeg proseka.

Klimatolozi navode da dugoročne prognoze pokazuju da će tropske vreline biti posebno izražene u trećoj dekadi jula i početkom avgusta, kada će u našoj zemlji temperatura u skoro svim gradovima prelaziti 39 stepeni.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće nešto veće od višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 0.2ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 28.8ºC.

Srednja minimalna temperatura vazduha u julu će imati vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0.2ºC u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 17.7ºC.

Srednja julska količina padavina će biti nešto manja od višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 3 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina tokom jula iznosiće oko 42 mm.

Vremenska prognoza za jul, po gradovima u Srbiji:

Vremenska prognoza za jul, po gradovima u Bosni i Hercegovini:

Vremenska prognoza za jul, po gradovima u Crnoj Gori: