Slovenija

Satelitske slike naoblake (padavina), EUMETSAT

Prikazane su trenutne slike naoblake i mogućih padavina (oborina) dobivene sa geostacionarnog satelita Meteosat u infracrvenom spektru dobivene posredstvom EUMETSAT-a. Vrijeme na slici odgovara lokalnom vremenu. Slika animacije naoblake Animacija posljednjih 5 termina (~550kB). Trenutna slike oblačnosti Satelitska slika regije…